Efficiënter roeien: Vermogensverliezen in beeld

Het vermogen dat een roeier aan de boot levert wordt niet alleen omgezet in snelheid:
een deel gaat verloren aan snelheidsfluctuaties. Die zijn niet te voorkomen, maar wel te verkleinen. Lotte Lintmeijer, promovenda aan de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit, onderzoekt of innovatieve vormen van feedback bijdragen aan een efficiëntere haal... Lees verder in het tweede nummer van Roei! of hier in Vermogensverliezen in beeld.

Comments are closed.